Laboratorium voor Microanalyse

Het Laboratorium voor Microanalyse biedt de volgende faciliteiten:

Optisch laboratorium
Diverse microscopen (op- en doorvallend licht), stereomicroscoop, fotomacroscoop, kathodeluminescentie-microscoop, foto- en TV-camera's, videorecorder en -printer

Raster-elektronenmicroscoop
SEM voor vergrotingen tot 300.000x; EDS voor snelle chemische informatie

Elektronenmicrosonde
Kwantitatieve chemische analysen aan zeer kleine volumina (een paar micrometer diameter); EDS systeem voor snellere chemische analyse

Laboratorium microthermometrie
Fasenovergangen aan fluïde en vaste insluitsels in gesteenten en mineralen tussen -180 °C en +1500 °C; Linkam en Chaixmeca heating/freezing tafels; foto- en TV- cameras, videorecorder en -printer

Overige dienstverlening


Contact

Meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Raster-electronenmicroscoop en Optisch LabElectronenmicrosondeLab Microthermometrie
Mw. S.M. (Saskia) Kars
tel 020 5987253
saskia.kars@falw.vu.nl
Dr. F.M. (Fraukje) Brouwer
tel 020 5987335
fraukje.brouwer@alw.vu.nl    
Dr. F.M. (Fraukje) Brouwer
tel 020 5987335
fraukje.brouwer@falw.vu.nl


empty

 
                                                                                        

 
empty