Algemene Vorming (Wetenschapsgeschiedenis)

Wanneer is de moderne wetenschap ontstaan? Hoe is de rol van de wetenschap in de samenleving veranderd? Welke verantwoordelijkheid hebben wetenschappers? Is er altijd een conflict geweest tussen geloof en natuurwetenschap? Hoe maak je topwetenschap mogelijk? Hoe betrouwbaar is wetenschappelijke kennis eigenlijk? Dit soort vragen staat centraal in het onderzoek en onderwijs van de sectie Algemene Vorming.

Onderwijs

De Vrije Universiteit vindt het belangrijk dat je niet alleen wordt opgeleid tot een goede vakwetenschapper, maar dat je ook leert reflecteren op de aard en geschiedenis van je vakgebied. Als student van de Faculteit der Bètawetenschappen volg je tijdens je bacheloropleiding dan ook enkele colleges bij de sectie Algemene Vorming (geschiedenis), het Athena Institute, en Wijsbegeerte. Tijdens de colleges kijken we naar de geschiedenis van de wetenschap, naar de veranderende plaats van de wetenschap in de maatschappij, en naar filosofische aspecten van wetenschappen.

Onderzoek

Een van de kerntaken van de afdeling Algemene Vorming is het doen van historisch onderzoek. Dit onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de wiskunde en de natuurwetenschappen.

Organisatie

De sectie Algemene Vorming is formeel onderdeel van de afdeling Natuur- en Sterrenkunde, maar functioneert als een zelfstandig onderwijs- en onderzoeksinstituut.