Onderwijs

De belangrijkste taak van de Afdeling Algemene Vorming is het geven van onderwijs. Alle studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen volgen gedurende hun studie colleges die worden gegeven door de afdeling.

Doel van het onderwijs

Het doel van de studieonderdelen Algemene Vorming is inzicht te geven in de aard van de wetenschap en de plaats daarvan in een ruimer verband. Hierbij wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de exacte wetenschappen, hun functie binnen de samenleving en aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers.

Vakken

De Afdeling Algemene Vorming verzorgt jaarlijks een aantal wetenschapshistorische vakken. Daarnaast worden colleges wijsbegeerte en maatschappelijke aspecten gegeven, die worden verzorgd door de Faculteit Wijsbegeerte en door het Athena Instituut

Vrijwel alle vakken kunnen ook als keuzevak worden gevolgd. Uiteraard kun je ook je bachelor- of masterscriptie schrijven bij een van onze stafleden.

De precieze regeling voor het volgen van de vakken vind je in de online Studiegids.