Science, Business and Innovation

Bij de Science, Business en Innovatie (SBI) groep van de VU draait alles om innovatie en het succesvol commercialiseren van wetenschappelijke kennis. SBI onderzoekt zowel de wetenschap achter innovaties, als de bedrijfskundige, sociale en maatschappelijke aspecten van innovaties.

Wetenschappelijke thema’s SBI
De centrale wetenschappelijke thema’s zijn enerzijds leven en gezondheid, en anderzijds energie en duurzaamheid. Beide thema’s zijn belangrijk voor overheidsorganisaties, bedrijfsleven en samenleving. We bevinden ons in een tijdvak waarin het belang van ecologisch, sociaal en economisch verantwoord energiegebruik en gezondheidszorg groot is. Energie & duurzaamheid en leven & gezondheid zijn de innovatiethema’s van het heden en van de toekomst.

Onderwijsprogramma
De faculteit Exacte Wetenschappen biedt in samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Sociale Wetenschappen de opleiding Science, Business & Innovation (SBI) aan. Dit is een bacheloropleiding en een masteropleiding. Deze opleiding wordt gevoed door het onderzoeksprogramma SBI en heeft als doel het opleiden van academische professionals op het gebied van wetenschapsgedreven innovatie in bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties.

Meer informatie

Meer informatie over Science, Business and Innovation (Engels)