Redirect Promoveren naar PhD's ENG (BETA URL NAAR STAGING)

http://beta.staging.vu.nl/en/phds