Wiskunde

Wiskunde is de internationale taal van de wetenschap. Biedt internationale kansen. Komt terug in alle bètadisciplines en talloze andere takken van wetenschap. Ook in bijvoorbeeld de financiële wereld, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en overheidsbeleid speelt de analytische blik van wiskundigen een cruciale rol. Voor een wiskundige ligt de wereld open.

De afdeling Wiskunde staat voor een ambitieuze onderzoeksinfrastructuur en stimulerende omgeving voor jonge, getalenteerde onderzoekers en studenten, om zo het hoogst mogelijke onderwijs- en onderzoeksniveau te bereiken. Ook onderkent de afdeling Wiskunde haar rol in de maatschappij en streeft ze ernaar vruchtbare samenwerkingsverbanden aan te gaan met for- en non-profit partners.

www.math.vu.nl