Bestuur

Het faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en draagt zorg voor het beleid rondom onderwijs en onderzoek. Het bestuur van de bètafaculteit bestaat uit:

- Guus Schreiber (decaan)
- Nico van Straalen (portefeuillehouder Onderwijs)
- Jacqueline Broerse (portefeuillehouder Onderzoek)
- Bart van Leijen (directeur Bedrijfsvoering)

Toehoorders
Het bestuur vergadert regelmatig, en toehoorders mogen hieraan deelnemen. Een toehoorder kan een lid van het ondersteunende personeel zijn of een student, die met raadgevende stem de vergaderingen van het bestuur bijwoont. Op dit moment zijn dat twee studenten en een medewerker:

- Marit Bravenboer (studenten FALW)
- Leyma Wardak (studenten FEW) 
- Peter Wiersma (medewerkers FEW) 

Contact
Heb je vragen of suggesties voor het faculteitsbestuur?
E-mail: bestuurssecretariaat.few@vu.nl
Telefoon: 020 - 598 75 00
Of kom langs: kamer F-140 op de eerste verdieping van het W&N gebouw.