Bestuur

Het faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en draagt zorg voor het beleid rondom onderwijs en onderzoek. Het bestuur van de bètafaculteit bestaat uit:

  • Guus Schreiber (decaan)
  • Jacqueline Broerse (portefeuillehouder Onderzoek)
  • Jacqueline van Muijlwijk - Koezen (portefeuillehouder Onderwijs)
  • Bart van Leijen (directeur Bedrijfsvoering)

Toehoorders

Het bestuur vergadert regelmatig, en toehoorders mogen hieraan deelnemen. Een toehoorder kan een lid van het ondersteunende personeel zijn of een student, die met raadgevende stem de vergaderingen van het bestuur bijwoont. Op dit moment zijn dat twee studenten en een medewerker:

  • Melissa de Bruin (student)
  • Glenn A. Spiessens (student)
  • Peter Wiersma (medewerker)

Contact

Heb je vragen of suggesties voor het faculteitsbestuur?
E-mail: bestuurssecretariaat.beta@vu.nl
Telefoon: 020 - 598 75 00
Of kom langs: kamer F-140 op de eerste verdieping van het W&N gebouw.