Onze snel veranderende wereld vraagt om betrokken bètawetenschappers

De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. 

Met grote betrokkenheid bedrijven wij bètawetenschappen over de volle breedte; van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan. Door samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek bouwen we gemeenschappen over de grenzen van de eigen discipline heen en ontstaan nieuwe, innovatieve wegen.

Op onze levendige campus delen wij kennis en ervaring met een internationale gemeenschap van studenten, promovendi en wetenschappers. Met een gedegen academische basis, ruime interdisciplinaire vakkennis én een brede blik op de wereld, zijn zij in staat om een effectieve bijdrage te leveren aan de wetenschap en de samenleving.

Wij werken samen met diverse (kennis)instituten en het bedrijfsleven, en in het bijzonder met het VUmc op het gebied van life sciences. Onze locatie aan de Zuidas biedt bovendien unieke kansen voor internationale verbinding en samenwerking. 


Bestuur

Het faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding.

Onderwijsorganisatie

Betrokkenen die dagelijks verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan de bètafaculteit.

Wetenschappelijke afdelingen

De bètafaculteit kent dertien wetenschappelijke afdelingen, met elk zijn eigen discipline.

Bijzondere leerstoelen

Transparatie is belangrijk voor ons. Daarom publiceren wij informatie over bijzondere leerstoelen (gefinancierd door een derde partij).

Vacatures

Wil je werken bij de Faculteit der Bètawetenschappen? Bekijk onze vacatures voor wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

Contact en route

Kijk hier voor adresinformatie bètafaculteit, plattegronden, routebeschrijvingen en parkeerinformatie.