Voor docenten en decanen


Middelbare scholieren kennis laten maken met bètavakken; als docent of decaan kun je daar een belangrijke rol in vervullen.

Bètapartners kan hierbij een ondersteuning zijn. Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 44 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam. Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Het netwerk is er tevens voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs. Meer informatie vind je op de site van Bètapartners

Verder bieden wij op maat informatie of een passende activiteit waarmee je je leerlingen verder op weg kunt helpen. Kijk hiervoor op ons bachelorplatform