Transtrend, Rotterdam

Afstudeeropdracht BA, SFM, MATH

 

Organisatie:
Met circa 7 miljard dollar onder beheer is Transtrend Nederlands grootste hedgefund. Binnen deze uiteenlopende verzameling van alternatieve vermogensbeheerders behoort Transtrend tot de “Trendfollowing CTA’s”. Dat wil zeggen dat er op een actieve wijze belegd wordt in forward- en termijncontracten (futures), waarbij posities (long of short) worden ingenomen in de richting van de lopende trend. Transtrend doet dit op een zuiver systematische en kwantitatieve wijze. De beslissingsregels die de koop- en verkooporders genereren worden uitgedacht en uitgewerkt door de 27-koppige research afdeling die bestaat uit louter bèta’s, meest wis- en natuurkundigen.

Opdracht:
Ook dit collegejaar wil Transtrend weer een laatstejaars student de gelegenheid bieden middels een stage/afstudeeronderzoek zijn of haar talenten te tonen.

De keuze van het onderwerp staat vrij, zolang het past binnen het aandachtsgebied van Transtrend. Dat omhelst onder andere:

  • high-frequency data
  • niet-lineaire correlatie-structuren
  • toewijzingsalgoritmes
  • portfolio-allocatie modellen
  • long-short modellen

Studierichting: BA, SFM, MATH
Daarnaast is programmeervaardigheid een absolute vereiste, alsmede de durf om buiten de gebaande paden te treden.

Sollicitatieprocedure:
Stuur je sollicitatie ter attentie van de heer H. de Boer (Directeur Research) naar stage@transtrend.com.